TỔNG QUA CÔNG TY

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu theo chuẩn mực quốc tế, trong lãnh vực cải tạo chuyển đổi, duy tu bảo dưỡng các công trình, hạng mục công trình nhà xưởng công nghiệp và cao ốc văn phòng.

Sứ mệnh

Đồng hành cùng với các doanh nghiệp để luôn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, từ đó đóng góp vào chuỗi giá trị đúng, thiết thực, tích cực cho xã hội. 

Giá trị cốt lõi

Liêm chính, kỹ luật, sáng tạo, hợp tác, uy tín

CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI

Phan Tiến Công, CEO

Người sáng lập, giám đốc công ty.

Trần Minh Khoa,  Quản lý kỹ thuật

Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng tại "Environments and Architectural Engineering", Đại học Hàn Quốc

Nguyễn Trọng Nghĩa, Chuyên gia kỹ thuật

Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng tại Asian Institute Of Technology

 XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ